Disclaimer

Links terug naar linkpagina's

Nagelstudio

Algemene voorwaarden

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Goldfinger aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan
ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.


Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen,
maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.


Tarieven & Prijzen

Alle op deze website vertoonde tarieven en/of prijzen zijn door Goldfinger bepaald, overeenkomstig met de
huidige marktwaarden. Goldfinger behoudt zich het recht deze tarieven en/of prijzen ten alle tijden te kunnen wijzigen
zonder hier vooraf kennis van te geven. Hierover is geen correspondentie en/of discussie mogelijk.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten


Het auteursrecht op deze website berust bij Goldfinger of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal
beschikbaar hebben gesteld aan Goldfinger.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Goldfinger.

 

 

Adres, telefoon

Goldfinger
Zuiddijk 123
1501 CD Zaandam

075 631 36 66

Aangesloten bij o.a.